top of page

סרטון שיווקי למערכת השבבים של Vayyar

סרטון שיווקי למערכת השבבים של Vayyar
חברת Vayyar מייצרת שבבים לחיישני לידאר לפנים הרכב כדי לזהות את המתרחש בו ולמנוע אסונות שונים הקשורים לכך.
בסרטון זה היא מציגה את היכולות של המערכת בעזרת צילום והצגה תלת ממדית המלווים באינפוגרפיה מתאימה.

* בסרטון זה לקחתי חלק על הצילום בלבד.
bottom of page