top of page

USA Capital Group - Recruitment video

חברת USA Capital Group המתמחה בניהול ומכירת נדל"ן בארה"ב רצתה לגייס עובדים חדשים. כדי לפנות לקהלים שמתאימים לוייב שלהם, הם הפיקו סרטון גיוס עובדים שיווקי אשר מספק מידע וחוויה על העבודה שלהם.

 

** ביצעתי רק את העריכה בסרטון.

bottom of page