top of page

רופא עיניים VS אופטומטריסט - עמותת "לראות"

עמותת "לראות" העוסקת במחקר בריאות העין ומניעת עיוורון בישראל רצתה להפיק סרטון מידע המסביר את ההבדל בין רופא עיניים לאופטומטריסט. הם הפיקו סרטון תוכן אשר מספקים מידע וערך מוסף לצופים עם הכוונה להנעה לפעולה בסיום. את הסרטונים הם מפרסמים ברשתות החברתיות ודפי המכירה שלהם.

 

** ביצעתי רק את העריכה בסרטון.

bottom of page