top of page

סרטוני מיתוג לחברת הסייבר LEVL

מטרת הסרטונים היא לפרסם לקהלים חדשים וישנים את השירותים אותם הם מספקים ולתת מידע על השירותים שהם מספקים.
 
הסרטון הראשון הופק בסגנון בעזרת צילום בסגנון "ראש מדבר" של הפרזנטור, עריכה דינמית ושילוב גרפיקות מונפשות.

הסרטונים השני והשלישי הופקו בסגנון בעזרת צילום בסגנון "ראיון של מנכ"ל החברה המספר על נושאים חשובים הקשורים לנושא, עריכה דינמית ושילוב גרפיקות מונפשות.
bottom of page