בנק לאומי

​סרטונים הדרכה או סרטונים שיווקיים שונים שהופקו לבנק לאומי.

** בוצע עבור סוכנות השיווק Reason-Y