top of page

WalkieDoggie

חברת אייבונדי משווקת רצועה מיוחדת לכלבים. הם יצרו את הסרטון הזה כדי לתת מידע נוסף ללקוחות המתעניינים. הם מפרסמים את הסרטון בדפי המכירה השונים בהם הם מפרסמים את המוצר.

** ביצעתי רק את הגרפיקה בסרטונים.

bottom of page