WalkieDoggie

חברת אייבונדי משווקת רצועה מיוחדת לכלבים. הם יצרו את הסרטון הזה כדי לתת מידע נוסף ללקוחות המתעניינים. הם מפרסמים את הסרטון בדפי המכירה השונים בהם הם מפרסמים את המוצר.

** ביצעתי רק את הגרפיקה בסרטונים.