Meet Upright - סרטון פרסומת

סרטון פרסומת למדיות החברתיות למוצר אותו יצרה החברה.
המכשיר עוזר לשמור על זווית גב ישרה ובריאה בזמן ישיבה או עמידה.
גרסה ורטיקלית לפלאפונים: