top of page

Meet GoCube - סרטון פרסומת

סרטון פרסומת למדיות החברתיות למוצר אותו יצרה החברה.

מדובר במשחק קוביה הונגרית בגרסה מודרנית דיגיטלית עם אפשרות נוספות המתפחות את החשיבה והלמידה.

גרסה ורטיקלית וריבועית לפלאפונים:
bottom of page