top of page

AvaTrade Videos

Registration Follow Up Video

סרטון הסבר קצר ללקוחות חדשים לאחר שנרשמו למערכת המסחר של החברה המסביר על החברה ושירותיה.

** ביצעתי רק את העריכה בסרטון.

סרטוני תוכן קצרים המסבירים על מטבע הביטקוין.

 

** ביצעתי רק את העריכה בסרטונים.

Bitcoin Videos

Bitcoin
bottom of page