Avatrade - Registration Follow Up Video

סרטון הסבר קצר ללקוחות חדשים לאחר שנרשמו למערכת המסחר של החברה המסביר על החברה ושירותיה.

** ביצעתי רק את העריכה בסרטון.